Talent krijgt weer een podium in het basisonderwijs

Tijdens de Nationale Onderwijstentoonstelling 2017 zetten Faqta, VARA's Kinderen voor Kinderen en Heutink zich samen in voor meer aandacht voor talentontwikkeling in het basisonderwijs. “Als we op een slimme manier meer belang hechten aan vakken zoals muziek en wetenschap, dan leren kinderen op jonge leeftijd al hun eigen talent te ontdekken en bereiden we ze voor op toekomstige banen”, volgens Anouk Binkhuysen, CEO en founder van Faqta.

Voorbereid op banen van de toekomst

Door de nadruk op taal, spelling en rekenen, zijn de afgelopen jaren vakken die sterk bijdragen aan de algemene ontwikkeling van kinderen zoals aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek in de verdrukking geraakt. “Echter, als we onze kinderen willen voorbereiden op banen voor de toekomst, dan moeten we zorgen dat er structureel meer aandacht komt voor deze vakken. En daarnaast ook wetenschap, kunst en cultuur een nadrukkelijke plek geven in het curriculum. Veel scholen hebben door gebrek aan tijd hiervoor slechts een enkel uurtje per week beschikbaar. Dit zijn juist vakgebieden waar kinderen van nature heel snel verwonderd door raken en die tevens goed geïntegreerd kunnen worden met een taal- of rekenles,” zegt Binkhuysen. “Je moet dus creatief zijn en als je kinderen ook thuis de gelegenheid geeft om verder te leren, dan is tijd ineens geen beperkende factor meer en gaan ze compleet los.”

Talent ontdekken met Faqta op school en thuis

In de afgelopen twee jaar heeft Faqta een innovatieve aanpak ontwikkeld waarbij kinderen op school en thuis op een avontuurlijke manier hun algemene ontwikkeling verbreden en hun eigen talenten leren ontdekken. Voor basisscholen biedt Faqta een geïntegreerd thematisch programma voor de kennisgebieden, waardoor een school binnen de beschikbare tijd aandacht kan besteden aan geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek. Ook kunst, cultuur, wereldburgerschap en wetenschap zijn onderdeel van het programma. Voor school en thuisgebruik heeft Faqta een Netflix-achtige leeromgeving ontwikkeld, waar videocontent de basis vormt in combinatie met quizzen, doeboeken en spannende opdrachten. “Kinderen worden continu uitgedaagd en leren door te doen, waardoor ons product niet ervaren wordt als schools. Dan is er ook een natuurlijke motivatie om verder te leren. Door het gebruik van video, is Faqta ook heel geschikt voor kinderen met dyslexie of een taalachterstand,” aldus Binkhuysen.

Samen sterk op de NOT

Faqta heeft inmiddels een strategische samenwerking met onderwijsleverancier Heutink en Kinderen voor Kinderen. Beide partijen erkennen het belang van meer aandacht voor talent in het basisonderwijs. “Faqta is een prachtig initiatief. Met deze samenwerking krijgt talent een podium, bovendien passen onze liedjes heel goed bij de thema’s en onderwerpen van Faqta waardoor muziek en dans een structurele plek krijgt in de klas”, zegt Desiree Derrez, eindredacteur van Kinderen voor Kinderen.

Meer weten?

Bezoek Faqta op de NOT en neem een kijkje op de stand, hal 10, stand B004. Op woensdag 25 januari 2017 om 14.45 uur en om 15.45 uur zal Kinderen voor Kinderen een optreden verzorgen in de stand van Heutink (hal 9) ter gelegenheid van de lancering van Faqta.

Over Faqta

Faqta is een jong innovatief mediabedrijf, verbonden aan de Universiteit Utrecht (UtrechtInc) met roots in het onderwijs en de educatieve sector. Faqta is opgericht in 2015 en is gevestigd in Utrecht.

Noot voor de redactie (niet voor publicatie)

Wilt u meer weten over Faqta? Wij staan u graag persoonlijk te woord. Contactpersoon: Anouk Binkhuysen, founder en CEO

Telefoon: 06-491 36624

Email: anouk@faqta.nl

Download PDF
Download PDF
Over Faqtaforkids

Faqta is een jong mediabedrijf dat een innovatief lesprogramma heeft ontwikkeld voor een geïntegreerde thematische aanpak van wereldorientatie voor het basisonderwijs. Faqta stimuleert kinderen om beter te leren, door leren als een avontuur te zien. Het vertrekpunt is steeds een vraag die een kind zou kunnen stellen. Het is volledig dekkend voor de kerndoelen, het programma is video-based en besteedt aandacht aan 21e eeuwse vaardigheden.